Panjeta Lejla

Direktor
 • +

  Biografija

  Dr. Lejla Panjeta je reditelj i vanredni profesor iz oblasti filmskih studija i vizuelnih umjetnosti.

  Diplomira multimedijalnu režiju i žurnalistiku, magistrira komunikologiju i doktorira filmsku propagandu u oblasti filozofije i komunikologije. Predavala je na medjunarodnim, stranim i domaćim univerzitetima i kreirala predmete: Teorija filma, Osnovi režije, Uvod u filmske studije, Drama i film, Drama i film u BiH, Introduction to Visual Communication, Film Grammar, Disney Culture Basics, Vampire Cinema, History of Cinema I and II, a na magistarskom i doktorskom studiju vodila je predmete: Cinema Ideology and Psychoanalysis, Moving Picture, Visual Culture and Ideology, Camera Image Screen, Evolution of Performing Arts, Film and Propaganda, Critical Practice i Master Thesis. U svojstvu šefa odsjeka dizajnirala je curriculume za Kulturološke studije i Vizuelne umjetnosti.

  Režirala je u pozorištu, radila u filmskim produkcijama, i autorica je dokumentarnih filmova. Autorica je sedam knjiga o filmu, umjetnosti i komunikacijama. Dobitnica je nagrade za najbolju knjigu iz oblasti umjetnosti 24. Medjunarodnog sajma knjiga u BiH za knjigu eseja Nove (i stare) laži. Urednica je Komparativnog glosara filma na bosanskom, engleskom i turskom jeziku. Te(r)oriziranje filma, eseje o umjetnosti i filmskim studijama, objavila je 2016. godine.

  Autorica je mnogobrojnih naučnih indeksiranih članaka u domaćim i internacionalnim publikacijama, kritika i komentara, te učesnica brojnih medjunarodnih konferencija. Organizirala i selekcionirala je veći broj izložbi, filmskih festivala, te edukativnih radionica i akademskih projekata. Bavi se istraživanjima iz oblasti estetike, vizuelnih i izvodjačkih umjetnosti, propagande i filmskih i kulturoloških studija. Od 2017. godine direktorica je Pozorišta mladih Sarajevo.