Najava - Najava programa Otvoreno u PM

Najava programa Otvoreno u PM

28.02.2019. 20:00 h

Otvoreno u PM omogućava otvorenost pozorišta za sve inovativne ideje u oblasti umjetnosti, te priliku za otvorene debate o aktuelnim temama za mlade i kulture općenito. U sklopu Otvoreno u PM realiziraće se i predstava Bosnian Beauty, stand-up komedije, poetske večeri, konferencija TED i druženja sa umjetnicima nakon repertoarskih predstava.

Planira se i izložba 70 godina od nastanka stipovskog lika Spirou, obilježavanje jubileja, te koncert Jazz Poesy Cabaret, po prvi puta u Sarajevu.