Početak sezone: Prilagodjeno Pozorište mladih Sarajevo

Rekonstruirano Pozorište mladih Sarajevo obilježava početak nove teatarske sezone u utorak 11. septembra u 20:00 sati sa otvorenjem prilagodjenog pozorišta za osobe sa invaliditetom i premijernim izvodjenjem inkluzivne predstave Svirala.

Predstava je radjena u koprodukciji u okviru projekta Kultura  pripada i meni, čiji se završetak očekuje u decembru ove godine. Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji na projektu Kultura pripada i meni između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ i Pozorišta mladih Sarajevo u martu ove godine, krajem avgusta je završena rekonstrukcija Velike sale, te radovi na adaptaciji pozorišnih fotelja, prilaza, foajea, ulaza u zgradu pozorišta, kabina, toaleta i garderoba. U narednom periodu očekuje se produkciono i estetsko prilagodjenje umjetničkih izvedbi u Pozorištu mladih Sarajevo. Projekat je za Pozorište mladih Sarajevo finansiralo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, a za Udruženje Vlada Švicarske.

Predstava Svirala, prema tekstu Ahmeta Hromadžića, u režiji Alene Džebo, adaptirana je i za osobe sa invaliditetom, a u njoj igraju djeca sa poteškoćama.

Ovo je naš dokaz da smo mi za pravu, a ne deklarativnu inkluziju. Projekat je od značaja ne samo za kulturu, već i mlade, edukaciju i zdravije društvo u cjelini.“ – ističe ministar Mirvad Kurić, čije je ministarstvo finansiralo ovaj projekt.

Za inicijativu i finansijsku podršku ovom projektu zaslužan je ministar Mirvad Kurić. U skladu sa našim estetskim diskursom i repertoarskom politikom, trudimo se da pokažemo da kultura ne treba da poznaje granice ili ograničenja."- istakla je Prof. Dr. Lejla Panjeta, direktorica Pozorišta mladih Sarajevo.

Ovaj projekat je od iznimne važnosti. Potpuno smo prilagodili jedno pozorište, primjenjujući EU standarde koji su ga učinile jedinstvenim u regiji. Pokazali smo model kojim se sve javne ustanove u kulturi moraju okrenuti i šire razmišljati o svojoj publici.“ - navela je Sevdija Kujović, predsjednica Udruženja.

Projekat Kultura pripada i meni, obezbjedjuje ispunjenje osnovnog od ljudskih prava – pravo na pristupačnost. Pristup, kretanje i učestvovanje u izvodjačkoj umjetnosti dostupni su svima kroz infrastrukturalno-tehničku audio-informativnu i vizuelno-komunikacijsku adaptaciju i rekonstrukciju. Pozorište  mladih Sarajevo je prva institucija kulture koja je osigurala pristupačnost po  svjetskim i domaćim standardima. Završetkom druge faze radova – infrastrukturalne razumne prilagodbe Pozorišta - svečano se otvara prilagodjeno pozorište i najavljuje nova faza radova na prilagođenju izvodjačkih i audio-vizuenih umjetničkih ostvarenja u produkcijskom i vizuelno-komunikacijskom pogledu, te edukaciji umjetničkog ansambla za estetsko prilagodjenje repertoarskih predstava na kome će se raditi u narednom periodu.

POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO ZAHVALJUJE SE MINISTRU MIRVADU KURIĆU NA INICIJATIVI I FINANSIJSKOJ PODRŠCI ZA REALIZACIJU OVOG PROJEKTA I ADAPTACIJU POZORIŠTA.