Poslovnik o radu audicione komisije za provođenje Javnog konkursa