PUNA SALA POZORIŠTA MLADIH SARAJEVO

PUNA SALA POZORIŠTA MLADIH SARAJEVO NA PREDSTAVI "DAME BIRAJU".
ZAHVALJUJEMO EKIPI ALTTEATRA I POSJETIOCIMA KOJI SU PRISUSTVOVALI NA PREDSTAVU!