Pozorište mladih Sarajevo je, u dva navrata veoma uspješno, sarađivalo sa Superar horom i to na izložbi povodom 60. rođendana Štrumpfova, gdje je izveden mini koncert na više jezika. Dalje, Pozorište mladih je ugostilo pedest članova Superar hora povodom igranja lutkarske predstave Čarobna lampa.

„Zahvalnica koju je Superar u BiH dodijelio danas Pozorištu mladih Sarajevo je zapravo zahvalnica za kontinuiranu saradnju, iako je naslovljena kao zahvalnica za realizaciju godišnjeg koncerta održanog 13.06.2019. u Narodnom pozorištu Sarajevo. Taj koncert je bio kruna našeg rada, samim time smo htjeli da odamo priznanja svim partnerima i saradnicima koji su nam pomogli da do te kulminacije našeg rada zapravo i dođe.“ izjavila je Alma Karić umjetnički direktor Superara u BiH.

Superar u BiH nudi horsko pjevanje, potpuno besplatno i direktno uključeno u obrazovni sistem, bez selekcije i segregacije. Prioritet programa su djeca i mladi koji ne mogu imati pristup kvalitetnom muzičkom obrazovanju, djeca koja su na određene načine odbačena od sredine –djeca s poteškoćama u razvoju, kao i djeca različite socijalne, društvene, etničke te vjerske pripadnosti.

Direktorica Pozorišta mladih dr. Lejla Panjeta zahvalna je na dosadašnjoj saradnji između Pozorišta mladih i Superar hora.

Zahvlanica