Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo, 23.01.2020


Pravilnik o načinu prodaje i cijenama ulaznica, 12.03.2019


Pravilnik o napredovanju umjetnika, 12.03.2019


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Pozorište mladih Sarajevo, 13.11.2017


Pravila JU Pozorište mladih Sarajevo, 20.04.2017


Cjenovnik usluga oglašavanja, 12.04.2017


Pravilnik o radu JU Pozorište mladih Sarajevo, 15.07.2013