Predstava - Svirala

Svirala

Za djecu:
25.12.2018. 11:38 h21.11.2018. 11:00 h05.10.2018. 11:00 h - MALI MESS
  • +

    Glumci

    Malik Ćehović, Sara Voloder, Ridvan Šišić, Uma Kulenović, Ivan Bošnjak, Edna Šunjić, Kenan Kovačević, Sara Čengić, Lana Budalica, Sara Alilović, Ivan Frano Dronjić, Armin Zolota, Kijan Hajrulahović, Harun Tanović, Sara Bilić, Aida Dizdarević, Ajla Alimanović
  • +

    Autor i režija

    Alena Džebo