Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama,


Ustav Kantona Sarajevo,


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pozorisnoj djelatnosti,


Zakon o pozorisnoj djelatnosti 42_13,


Zakon o radu 26_06 i 89_18,