Uredba 2021., 26.05.2021


Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravila JU Pozorište mladih Sarajevo, 09.04.2021


Pravilnik o blagajničkom poslovanju, 08.03.2021


Odluka o usvajanju Pravilnika o blagajničkom poslovanju, 04.03.2021


Odluka o izmjeni i dopuni Pravila JU Pozorište mladih Sarajevo, 26.02.2021


Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo, 31.12.2019


Pravilnik o načinu prodaje i cijenama ulaznica, 12.03.2019


Pravilnik o napredovanju umjetnika, 12.03.2019


Pravilnik-o-napredovanju-umjetnika 2019, 12.03.2019


Uredba-o-postupku-prijema-u-radni-odnos-9-19-i-21-19-1, 28.02.2019


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Pozorište mladih Sarajevo, 13.11.2017


Pravila JU Pozorište mladih Sarajevo, 20.04.2017


Pravilnik o angažovanju spoljnih saradnika u JU Pozorište mladih Sarajevo, 20.04.2017


Cjenovnik usluga oglašavanja, 12.04.2017


Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda, 28.02.2017


Pravilnik o javnim nabavkama, 01.09.2015


Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, 01.09.2015


Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o JN, 01.09.2015


Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke, 01.09.2015


Pravilnik o radu JU Pozorište mladih Sarajevo, 15.07.2013